Regulamin 2017

baner-1270x420px-filtr-zielony

REGULAMIN GENERALNY 2017

§1 Komitet turniejowy
W skład komitetu turniejowego wchodzi:
1. Dyrektor Turnieju – Aleksandra Szymczyk
2. Sędzia – Krzysztof Pulsakowski
3. Przedstawiciel pola – Elżbieta Ptasińska

 

§2 Postanowienia ogólne i uprawnieni do gry
1.Turniej BMW Golf Cup Ladies Edition jest turniejem, w którym udział mogą wziąć tylko kobiety
2.Limit wieku: w turnieju mogą brać udział zawodniczki, które na dzień startu tj. 9 września 2017 mają ukończone 21 lat
3. Limit HCP: 28 HCP. Zawodniczki dopuszczone do gry z wyższymi HCP grają z HCP=28.
4. Limit zawodników w turnieju: 80 graczy.
5. Przystępując do gry zawodnik musi mieć aktywny i aktualny HCP. Zawodnik bez aktualnego hcp gra z hcp = 0. W przypadku gdy zawodnik nie znajduje się w bazie hcp Polskiego Związku Golfa jest zobowiązany do okazania w dniu startu stosownego zaświadczenia wystawionego przez organ prowadzący handicap i wysłanie go przed turniejem drogą elektroniczną na adres aleksandra.szymczyk@golf24.pl – plik jpg. maks. rozmiar 300kB. W przypadku braku takiego zaświadczenia zawodnik gra z hcp=0.
6. Organizator zastrzega sobie prawa do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.

 

§3 Termin i miejsce Turnieju
9 września 2017– First Warsaw Golf & Country Club

 

§4 Zasady Gry
1.Zawody rozgrywane będą w formacie stableford netto – współczynnik HCP 1/1 oraz strokeplay brutto (bez podziału na kategorie).
2. Kategorie HCP w kategorii stableford netto
-HCP 0-20
-HCP 20,1-28
3. Starty z tee: kobiety: czerwone
4. Czas startu: starty w dzień turniejowy odbywają się od godziny 9:48 t tee 1 i 10:00 z tee 10 . Grupy startują w odstępach 12 minutowych z tee 1 oraz z tee 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godzin startu. W celu przyspieszenia gry zawodniczki są zobowiązane do podnoszenia piłki i zapisywania wyniku Par + 5 jeśli liczba uderzeń na danym dołki jęst większa niż 5+PAR np. na PAR 3 jeśli liczba uderzeń wynosi 8 to nie kończymy już dołka tylko podnosimy piłkę i wpisujemy wynik 8.
5. Komitet organizacyjny turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany limitu HCP oraz maksymalnej liczby zawodników.
6. Grupy startowe będą wyłonione na zasadzie losowania.
7. W przypadku równych wyników w kategorii stableford netto oraz strokeplay brutto, o zwycięstwie będzie decydować reguła “countback”, rozumiana przez lepszy wynik na: ostatnie 9, 6, 3, 1 dołek

 

§5 Nagrody i klasyfikacja i opłaty
1. Podczas turnieju nagrodzone zostaną 3 najlepsze amatorki w każdej z 2 grup handicapowych w klasyfikacji stableford netto nagrodami rzeczowymi.
2. 3 najlepsze zawodniczki w kategorii strokeplay brutto nagrodzone zostaną nagrodami rzeczowymi
3. Zawodniczka z najlepszym wynikiem stableford netto turnieju (bez podziału na kategorie) uzyska prawo do startu w finale zagranicznym BMW Golf Cup International. Zawodniczka wejdzie w skład 3 osobowej drużyny Team Poland. Pozostałe dwie osoby w reprezentacji to mężczyźni, którzy uzyskują kwalifikację w ramach cyklu BMW Golf Business League.
Wyjazd jest wydarzeniem once in a lifetime – oznacza to, że nie można wziąć udziału w finale więcej niż 1 raz. Nagroda obejmuje świadczenia związane z wyjazdem – pobyt przez cały czas trwania finału wraz z osobą towarzyszącą – zakwaterowanie, wyżywienie, przeloty itp. Limit HCP wśród kobiet wynosi 28 – tylko zawodniczki z HCP 28 i poniżej mogą wygrać kwalifikację do finału zagranicznego.
4. Dodatkowe konkursy:
Longest drive,  nearest to the pin – zwyciężczynie otrzymają nagrody rzeczowe
5. Konkursy Hole in One
W trakcie turnieju rozegrane zostaną 3 konkursy hole in one na następujących dołkach:
Dołek nr 10 – Hole in one JuCAD – do wygrania wózek golfowy JuCad
Dołek nr 14 – Hole in One Golf24 Travel – do wygrania wijazd na Finał zagraniczny BMW Golf Business League PGA Catalunya 6-10 listopada 2017 – nagroda obejmuje pakiet 5 noclegów, 4 x green fee, 2 kolacje, śniadania, wózki ręczne. Nagroda nie obejmuje biletów lotniczych i bagaży. Nagroda nie może zostać odsprzedana lub odstąpiona innej osobie tzn. jest imienna.
Dołek nr 16 – Hole in One Golf Team – do wygrania voucher o wartości 10.000zł brutto na zakupy w sklepie GolfTeam
Regulamin konkursów Hole in One

Regulamin Hole In One
1. Konkursy rozegrane zostaną w dniu 9 września na polu Firs Warsaw Golf&Country Club w Rajszewie
2. W konkursie mogą startować tylko osoby, które startują w tegorocznej edycji turnieju
3. Maksymalna ilość uczestników konkursu Hole In One wynosi 80 osób.
4. W konkursie liczy się tylko jedno, pierwsze uderzenie zawodnika z tee.
5. W przypadku gdy żadna piłka nie wpadnie do dołka jednym uderzeniem, konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty.
6. W przypadku gdy jeden z zawodników trafi do dołka za pierwszym uderzeniem konkurs zostaje rozstrzygnięty i zakończony a kolejni zawodnicy nie biorą w nim udziału.

 

§6 Zgłoszenia i Rejestracja
1. Zgłoszenia muszą być dokonywane poprzez wypełnienie formularza uczestnictwa na stronie www.
2. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w turnieju jest wniesienie opłaty na konto organizatora turnieju nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem turnieju. O uczestnictwie w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń i opłat.
3. Opłata za udział w turnieju:
Klubowicz First Warsaw G&CC z opcją weekend – 100 zł
Goście – 250 zł

Opłaty należy uiszczać na konto:
G24 Group Sp. z o.o.
Żmigrodzka 244A, 51-131 Wrocław
Nr konta Deutsche Bank: 48 1910 1048 2412 0190 4921 0001

 

§7 Rezygnacja z gry
Zwrot opłaty za grę w turnieju może nastąpić wyłącznie w przypadku zgłoszenia rezygnacji nie później niż 5 dni przed dniem turniejowym. Rezygnacja musi być zgłoszona w formie mailowej (na adres ewelina.matusiak@golf24.pl). Rezygnacje zgłaszane w późniejszym terminie nie uprawniają do zwrotu opłaty turniejowej.

 

§8 Reguły gry
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia. Podczas rund turniejowych, obowiązuje absolutny zakaz nadużywania alkoholu na polu w trakcie rozgrywania rundy pod karą dyskwalifikacji. W razie dyskwalifikacji z powodu naruszenia niniejszego zakazu, dyskwalifikowany gracz otrzyma zakaz uczestniczenia w dwóch kolejnych turniejach z cyklu, do których się zgłosi i zgodnie z regulaminem zawodów, będzie się kwalifikował. W razie ponownego naruszenia niniejszego zakazu, gracz zostanie wykluczony z uczestnictwa w turniejach serii na okres 1 roku.

 

§9 Czas rozpoczęcia gry
Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 6-3), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będą dwa uderzenia karne na pierwszym dołku w stroke play. W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.

 

§10 Opóźnianie gry. Wolne tempo gry
Tabela czasów– Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji w każdym momencie rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttingu zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.
Karą za opóźnianie gry w rundach stroke play jest:
-Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne.
-Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne.
-Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

 

§11 Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę
Jeżeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy. Jeżeli pole nie będzie nadawało się do gry i nie będzie możliwe rozegranie 36 dołków w czasie przewidzianym na turniej, czas ten nie będzie wydłużony, a rezultat turnieju zostanie ustalony na podstawie oddanych kart wyników z rozegranych rund regulaminowych. Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18 dołków), turniej zostanie anulowany. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b) Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:
-natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny
-przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny
-wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny

 

§12 Zdawanie i odbiór kart wyników
Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

 

§13 Środki dopingujące
Środki dopingujące są niedozwolone.

 

§14 Używanie sprzętu elektronicznego
Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu ma zastosowanie paragraf 8. Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.)narusza Regułę 14-3, za co karą są dwa uderzenia karne w stroke play a po następnym wykroczeniu dyskwalifikacja.

 

§15 Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)
Używanie wózków golfowych samojezdnych podczas rundy treningowej oraz regulaminowej jest dozwolone.

 

§16 Wózki golfowe elektryczne
Wózki elektryczne są dozwolone.

 

§17 Zmiany regulaminu
Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu

 

§18 Postanowienia końcowe
Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, mail, telefon) w celach marketingowych głównym sponsorom cyklu i organizatorowi oraz na wykonywanie zdjęć, bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez Komitet Turnieju lub przez upoważniony przez Komitet Turnieju podmiot. . Rejestracja na turniej oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem turnieju i akceptuje jego postanowienia.